LovOrg Utveckling AB

Från ax till limpa. Och lite mer.

Boken "HR och Lön - verksamhetsbaserad processutveckling"

Jag saknade den, som ny chef, som projektledare, som konsult. Så då skrev jag den, boken om HR- och löneprocesserna.

Boken vänder sig till dig som är ny inom lön och HR. Du är kanske nyutexad, har nyss fått ditt första jobb och är ivrig på att komma igång och åstadkomma resultat.

Den vänder sig också till dig som är chef inom områdena och kanske även inom systemförvaltning. Du är kunnig, har erfarenhet men saknar en struktur som gör att du kan komma ännu längre.Jag saknade också en grundläggande introduktion till systemförvaltning inom HR och lön. Så jag skrev den. Boken vänder sig till dig som är intresserad av systemförvaltning inom området och som vill ha en förståelse för vad det innebär. Kanske jobbar du i ett mindre eller medelstort företag och vill strukturera arbetet med system och utveckling. Eller så är du lönespecialist men med behov av utveckling.

Boken kan också användas i undervisning inom Yrkeshögskolan.