LovOrg Utveckling AB

Från ax till limpa. Och lite mer.

OM LOVORG  UTVECKLING AB


Jag startade LovOrg Utveckling AB 2015 efter många års erfarenhet som anställd konsult och chef/projektledare. 

Jag har en passion för att omsätta mina erfarenheter i  nya sammanhang  med såväl gamla som nya kunder.

SAMARBETE OCH NÄTVERK

Mitt nätverk är stort och mycket aktivt inom alla områden och branscher. Jag samarbetar gärna i olika konstellationer.

Välkommen att bli en del av mitt nätverk på LinkedIn. Du hittar mig här: https://se.linkedin.com/in/asaloven 

FOKUS OCH FILOSOFI

All förändring kräver tillit och trygghet för att ske. Jag tror det sker både i samtal och genom handling.

I min undersökning av dina problem eller möjligheter utgår jag från ett  processperspektiv och försöker identifiera hur dina medarbetare samspelar med omgivning, IT och regelverk. Många gånger uppstår hinder på grund av kommunikativa missförstånd och en upplevd känsla av maktlöshet.