LovOrg Utveckling AB

Från ax till limpa. Och lite mer.

TJÄNSTER


Jag kan gå in i roller som innebär att vara

  • Interim chef HR och lön
  • Projektledare olika projekt inom HR och lön
  • Stöd eller ledarskap processutveckling och förbättringsarbete
  • Workshopledare
  • Diskussionspartner
  • Coachande stöd

Jag har  lång och bred erfarenhet från förändringsarbete inom HR och lön. 


Som projektledare vid implementation av nya system, interim lönechef med uppdrag att förändra arbetssätt och struktur och utredare av HR- och lönefunktioner, har jag bidragit till förbättringar av många kunders processer.   I min roll som  lärare/föreläsare YH-utbildningar och olika nätverk, har jag god pedagogisk erfarenhet.