LovOrg Utveckling AB

Från ax till limpa. Och lite mer.

UPPDRAG


Hösten 2020 till och med utgången av 2021 har jag verkat som lönechef på ett tjänsteföretag med drygt 6000 anställda. Under denna tid drabbades vi inte bara av hemarbete pga covid utan också en malware-attack som flyttade hela löneadministrationen minst 20 år tillbaka i tiden, då samtliga tid, res, anställnings- och rapporteringssystem slogs ut. Mina erfarenheter från dessa år har stärkt mig i ledarskap och förståelse för vad som krävs i kriser.

Höst/vinter 2019/2020 bidrar jag som interim lönechef på ett större (ca 8000 medarbetare) företag. Jag genomför också en förstudie för ett annat företag som avser att byta outsourcingpartner för sin löneadministration.

På TUC i Linköping svarar jag för en kurs i lön och löneprocessen under sex veckor.

Under 2017/2018 hade jag uppdrag som interim lönechef med fokus på norska löner (i Sverige).  Utveckling av process, rutiner och medarbetare i nära dialog med kunderna på både norska och svenska, har bidragit till ökad förståelse för likheter och olikheter vad gäller kultur, lagstiftning samt lön- och HRprocesser.

Parallellt med detta (och övriga uppdrag) undervisar jag i Löne- och HR-processer på utbildningar inom olika yrkeshögskolor. Jag har också undervisat i löneadministration, personalekonomi och varit mentor för olika klasser.

I ett  uppdrag 2017 gjorde jag en översyn av löneprocessen och dess aktiviteter för att identifiera gränssnitt mot HR och också mellan länder i Norden. Kundens frågeställningar var om man skulle upphandla, i vilken omfattning och dessutom outsourca eller kanske göra en kombination av detta.

En annan utmanande kund begärde en översyn av vissa HR-processers utförande i sin Shared Service-funktion. Vissa signaler tydde på att brister fanns, men var? Jag identifierade dem  och gav förslag på åtgärder.

Ett mycket intressant uppdrag har varit där vi målmedvetet arbetat oss igenom processerna för tid och lön, definierat aktiviteter och därefter fördjupat den funktionella kravbilden inför en kommande investering i systemstöd. Process- och aktivitetsgenomgången förankrades pedagogiskt för att möjliggöra organisationella förändringar.

En annan kund hade behov av att dokumentera löneprocess och rutiner för att säkra sin interna hantering, inkluderande ett antal dotterbolag. 

Mina kunder finns inom privat och offentlig verksamhet och i alla branscher.